Recorda que has d’entrar a l’espai personal i adjuntar la documentació ( drets d’imatge, fitxa de salut, etc.)

Casal estiu Llambilles 2024

* Camps obligatoris
DADES DE LA UNITAT FAMILIAR
(1) Els pares, mares o tutors/es que no pugin formalitzar personalment la preinscripció, poden delegar el tràmit en altres persones adjuntant una fotocòpia del Document d'Identitat de qui autoritza i de la persona autoritzada.
Si és empadronat es validarà via DNI.
Adjunta la documentació:

SERVEIS SOL·LICITATS - Ompliu un apartat per a cada participant

* Durant la setmana de colònies es recomana comprar tiquets puntuals de menjador pel dilluns, dimarts i dimecres (casal infantil) i dilluns i dimarts (casal jove), d'aquesta manera el servei de menjador setmanal serà només per als grups que no vagin de colònies.
Dades del participant Esborrar preinscripció
El codi de la targeta sanitària, 4 lletres i 10 números.
CIP
/ /
Adjunta la documentació:

SERVEIS

Opcions de l'Activitat: Casal infantil (Nascuts/des del 01/01/2014 a 31/12/2020)
Serveis Del 01/07 al 05/07 Del 08/07 al 12/07 Del 15/07 al 19/07 Del 22/07 al 26/07 Del 29/07 al 02/08
Casalet
(de 9 a 13:30h. i de 15.00 h a 17 h.)
Colònies dies 4 i 5
Nascuts/des del 01/01/2018 a 31/12/2020
Casal infantil
(de 9 a 13:30h. i de 15.00 h a 17 h.)
Colònies dies 4 i 5
Nascuts/des del 01/01/2014 a 31/12/2017
Servei Menjador
(de 13.00 h a 15.30 h.)
Nascuts/des del 01/01/2014 a 31/12/2020
Servei Acollida Mati
(de 8:30 a 9h)
Nascuts/des del 01/01/2014 a 31/12/2020
Import opcions escollides: 0,00 €
Opcions de l'Activitat: Casal joves (Nascuts/des del 01/01/2008 a 31/12/2013)
Serveis Del 01/07 al 05/07 Del 08/07 al 12/07 Del 15/07 al 19/07 Del 22/07 al 26/07 Del 29/07 al 02/08
Casal pre-joves
(de 9 a 13:30h. i de 15.00 h a 17 h.)
Colònies dies 10, 11 i 12
Nascuts/des del 01/01/2011 a 31/12/2013
Casal Jove
(de 9 a 13:30h. i de 15.00 h a 17 h.)
Colònies dies 10, 11 i 12
Nascuts/des del 01/01/2008 a 31/12/2010
Servei Menjador
(de 13.00 h a 15.30 h.)
Nascuts/des del 01/01/2008 a 31/12/2013
Servei Acollida Mati
(de 8:30 a 9h)
Nascuts/des del 01/01/2008 a 31/12/2013
Import opcions escollides: 0,00 €

Persones autoritzades pels representants legals a recollir els infants

Import total: 0,00 €*